Funcție de lanț


funcție de lanț viermi de barnac

Jump to navigation Jump to search Lanțul trofic este un șir care enumeră relațiile de hrănire dintre organismele componente ale unui anumit ecosistem. Fiecare organism depinde, pentru a se hrăni, de funcție de lanț anterior al lanțului său trofic.

papillomavirus gorge homme cancer uretral femenino

Fiecare organism care intră în componența lanțului trofic formează o verigă trofică. Rolul lor este să transforme materia anorganică în materie organică.

cancer colorectal non operable colorectal cancer introduction

Ultima verigă o constituie mereu descompunătoriicare sunt micro-organismele, al căror rol este de a transforma materia organică în cea anorganică. A doua verigă o constituie animalele ierbivore, sau consumatorii primari, care se hrănesc cu plante cu organe ale plantelor sau cu produse de natură vegetală, cum ar fi frunze, ramuri, rădăcini, fructe, semințe, nectar, polen, în funcție de care ele se împart în patru categorii: ierbivore, frugivore, granivore, nect arivore.

Ierbivorele mamifere copitate, insecte și larvele lor consumă organele vegetative ale plantelor.

Frugivorele ex. Granivorele ex.

paraziți ai pielii dure

Nectarivorele insectele lepidoptere și himenoptere, iar dintre păsări - Colibri se hrănesc cu nectarul și polenul, favorizând polenizarea încrucișată a florilor și înmulțirea plantelor. A treia verigă o constituie consumatorii secundari, a patra- cei terțiari, iar a cincea-cei cuaternari, verigile fiind reprezentate de animale polifage se hrănesc cu hrană amestecată, funcție de lanț și omnivore și zoofage denumite și carnivore sau carnasiere.

În principiu se disting 3 tipuri de funcție de lanț trofice: [3] lanțul prădătorilor fitofag-carnivor — se caracterizează prin faptul că talia organismelor crește de la verigile inferioare spre cele superioare. Talia organismelor la un astfel de lanț scade de la gazdă spre parazit sau hiperparazit.

a îndepărtat papiloma câte vindecă