Nu pot aduce viermi în lege


Păduchii din pușcării, viermii din libertate și leprele care au îmbolnăvit statul

Articolul 3 Prezenta directivă se aplică la utilizarea animalelor în experimente care sunt realizate pentru unul din următoarele scopuri: a dezvoltarea, producerea și testarea calității, eficienței și inocuității medicamentelor, produselor alimentare și altor substanțe sau produse; i pentru prevenirea, profilaxia, diagnosticarea sau tratarea bolii, a stărilor de sănătate precare sau a altor anomalii sau a efectelor lor la om, animale sau plante; ii pentru evaluarea, detectarea, controlul sau modificarea caracteristicilor fiziologice la om, animale sau plante; b protecția mediului natural în interesul sănătății sau bunăstării omului și animalului.

Articolul medicină veterinară pentru paraziți Fiecare stat membru asigură că experimentele care utilizează animale considerate pe cale de dispariție în temeiul apendicelui 1 la Convenția privind comerțul internațional cu specii de faună și floră sălbatică pe cale de dispariție și al anexei C, partea 1, la Regulamentul CEE nr.

nu pot aduce viermi în lege

Articolul 5 Statele membre asigură că, în ceea ce privește îngrijirea și adăposturile animalelor în general: a toate animalele utilizate în scopuri experimentale au un adăpost, un mediu natural, cel puțin o oarecare libertate de mișcare, hrană, apă și îngrijire necesare pentru sănătatea și bunăstarea lor; b orice restricție privind măsura în care un animal utilizat în scopuri experimentale poate să-și satisfacă nevoile fiziologice și etologice este limitată la strictul necesar; c condițiile nu pot aduce viermi în lege în care animalele sunt crescute, ținute sau folosite trebuie verificate zilnic; d bunăstarea și starea de sănătate a animalelor utilizate în scopuri experimentale sunt observate de către o persoană competentă, pentru a se preveni orice durere sau orice suferință, spaimă sau răni de durată inutile; e se iau măsuri pentru a asigura că orice defect sau suferință constatate sunt eliminate în cel mai scurt timp.

Pentru punerea în aplicare a nu pot aduce viermi în lege literelor a și bstatele membre se inspiră din orientările din anexa II. Articolul 6 1    Fiecare stat membru desemnează autoritatea sau autoritățile responsabile pentru verificarea aducerii la îndeplinire corecte a dispozițiilor prezentei directive.

Articolul 7 1    Experimentele se realizează numai de către persoane autorizate competente sau sub directa responsabilitate a unei astfel nu pot aduce viermi în lege persoane, sau în cazul în care proiectul experimental sau orice alt proiect științific în cauză este autorizat în conformitate cu dispozițiile legislației naționale. Atunci când se alege între experimente, se selectează cele care utilizează un număr minim de animale, implică animale cu cel mai scăzut grad de sensibilitate neurofiziologică, cauzează cea mai puțină durere, suferință, spaimă sau rănire de durată și care sunt vor nu pot aduce viermi în lege, cel mai probabil, rezultate satisfăcătoare.

Experimentele pe animale capturate din sălbăticie pot fi realizate numai în cazul în care experimentele pe alte animale nu sunt suficiente pentru scopurile acestora. Experimentele în cauză sunt supuse dispozițiilor prevăzute la articolul 8.

Un virus de computer este un program software de dimensiuni mici care se răspândește de la un computer la altul și interferează cu funcționarea computerului. Un virus de computer poate să altereze sau să șteargă date de pe un computer, să utilizeze un program de e-mail pentru a răspândi virusul pe alte computere sau chiar să șteargă tot conținutul unui hard disk. Frecvent, virușii de computer se răspândesc prin atașări din mesaje de e-mail sau prin mesaje de mesagerie instant. Prin urmare, nu trebuie să deschideți niciodată o atașare de e-mail decât atunci când cunoașteți expeditorul mesajului sau așteptați atașarea de e-mail respectivă. Virușii pot fi deghizați ca atașări cu imagini amuzante, felicitări sau fișiere audio și video.

Măsurile descrise la articolul 9 se iau în toate cazurile. Articolul 8 1    Toate experimentele se realizează sub anestezie generală sau locală.

10 lucruri pe care ar trebui să le ştii despre paraziţi

În astfel de cazuri, se adoptă acte cu putere de lege sau acte administrative, pentru a asigura că nici un astfel de experiment nu este realizat inutil. Anestezia ar trebui folosită în cazul rănilor grave care pot provoca dureri intense.

nu pot aduce viermi în lege paraziti jumeau

Articolul 9 1    La sfârșitul oricărui experiment, se decide dacă animalul trebuie păstrat în viață sau sacrificat printr-o metodă umană, cu condiția să nu fie nu pot aduce viermi în lege în viață în cazul în care, deși este din nou sănătos din toate celelalte privințe, este posibil să rămână în continuare cu o durere sau o suferință permanentă.

Se poate, cu toate acestea, nu pot aduce viermi în lege de la condițiile stabilite la prezenta literă atunci când, după părerea unui medic veterinar, animalul nu va suferi ca urmare a unei astfel de derogări; b un animal nu este păstrat în viață sau nu poate beneficia de dispozițiile articolului 5 cu privire la bunăstarea lui, acesta este sacrificat printr-o metodă umană cât mai curând posibil.

Articolul 10 Statele membre asigură că orice reutilizare a animalelor în experimente este compatibilă cu dispozițiile prezentei directive.

Mihaela Stănescu Spre deosebire de prădători, paraziţii, în general, nu-şi omoară gazda, ci stabilesc cu ea o legătură aparte, din care trag folos doar ei, dar în aşa fel încât relaţia să dureze cât mai mult. Iar această legătură e atât de strânsă, încât, adesea, doar moartea o desface.

În special, un animal trebuie folosit o singură dată în experimente care presupun dureri intense, frică sau suferințe echivalente. Articolul 11 Nu pot aduce viermi în lege rezerva celorlalte dispoziții ale prezentei directive, atunci este necesar pentru scopurile legitime ale experimentului, autoritatea poate permite ca animalul în cauză să fie lăsat liber, cu condiția să i se fi acordat toate îngrijirile necesare pentru a i se salvgarda bunăstarea, atât timp cât starea lui de sănătate permite acest lucru și nu există nici un pericol pentru sănătatea publică și pentru mediu.

Articolul 12 1 nu pot aduce viermi în lege membre instituie proceduri prin care experimentele sau detalii cu privire la persoanele care le efectuează sunt notificate în prealabil autorității.

  1. Călătoria cu animalul de companie în Uniunea Europeană - ECC Romania
  2. 10 lucruri pe care ar trebui să le ştii despre paraziţi
  3. Perioada de incubație a toxoplasmozei umane
  4. Tratamentul viermei profetului de către viermi

Autoritatea întreprinde acțiuni juridice sau administrative corespunzătoare în cazul în care nu este convinsă că experimentul este de o importanță suficientă pentru a îndeplini nevoile esențiale ale omului sau animalelor. Articolul 13 1    Pe baza cererilor de autorizare, a notificărilor primite și a rapoartelor prezentate, autoritatea din fiecare stat membru colectează și face publice pe cât posibil în mod periodic informațiile satistice privind utilizarea animalelor referitoare la: a numărul și felul animalelor utilizate în experimente; b tratamentul cu pelin la copii animalelor, pe categorii selectate, utilizate în experimentele menționate la articolul 3; c numărul animalelor, pe categorii selectate, utilizate în experimentele impuse de legislație.

Ultima ora

Articolul 14 Persoanele care efectuează experimente sau participă la ele și persoanele care îngrijesc animalele utilizate în experimente, inclusiv în funcții de supraveghere, au o educație și o formare adecvate. În special, persoanele care realizează sau supraveghează derularea experimentelor trebuie să fi beneficiat de formare într-o disciplină științifică relevantă pentru lucrările experimentale întreprinse și trebuie să fie capabile să manipuleze și să îngrijească animalele de laborator; de asemenea, aceste persoane trebuie să fi dovedit autorităților că au atins un nivel de formare suficient pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

Articolul 15 Unitățile de creștere și unitățile furnizoare trebuie să fie aprobate sau înregistrate de autoritate și să îndeplinească cerințele de la articolele 5 și 14, cu excepția cazurilor în care se acordă o scutire în conformitate cu articolul 19 alineatul 4 sau cu articolul O unitate furnizoare obține animale numai de la o unitate de creștere sau dintr-o altă unitate furnizoare, cu excepția cazului în care animalul a fost nu pot aduce viermi în lege legal și nu este un animal sălbăticit sau vagabond.

  • Simptome de infecție
  • Urban explica de ce a zis ca ''suntem niste viermi care isi merita soarta'' Comentarii | Mobile
  • Paraziţii intestinali pot cauza tuse seacă, iritativă!
  • Cestode helminths

Detoxifiere de vasily lvov generale sau speciale de la această ultimă dispoziție pot fi acordate unei unități furnizoare în conformitate cu dispozițiile stabilite de autoritate. Articolul 16 Aprobarea sau înregistrarea prevăzute la articolul 15 trebuie să menționeze persoana competentă responsabilă de unitate, care este însărcinată cu administrarea sau organizează administrarea îngrijirii corespunzătoare a animalelor crescute sau ținute în unitate, cu asigurarea respectării dispozițiilor articolelor 5 și Articolul 17 1    Unitățile de creștere și unitățile furnizoare înregistrează numărul și speciile de animale vândute sau furnizate, datele la care acestea au fost vândute sau furnizate, numele și adresa destinatarului, precum și numărul și speciile de animale care au murit în timpul șederii la unitatea de creștere sau la unitatea furnizoare în cauză.

De patru ani suntem împreună. Vă mulțumim!

Aceste registre se păstrează pe o perioadă de cel puțin trei ani de la data ultimei înregistrări și sunt supuse unor inspecții periodice de către funcționarii autorității. Articolul 18 1    Fiecare câine, pisică sau primat non-uman din orice unitate de creștere, unitate furnizoare sau unitate de utilizare primește, înainte de a fi înțărcat, o marcă de identificare individuală în nu pot aduce viermi în lege cel mai puțin dureros posibil, cu excepția cazurilor prevăzute la alineatul 3.

Articolul 19 1    Unitatea de utilizare este înregistrată sau aprobată de autoritate. Se adoptă dispoziții pentru a dota unitatea de utilizare cu instalații și echipamente potrivite pentru speciile nu pot aduce viermi în lege animale utilizate și pentru realizarea experimentelor care se efectuează nu pot aduce viermi în lege acel loc; proiectarea, construcția și metoda de funcționare a unităților de utilizare asigură că experimentele sunt realizate cât se poate de eficient, cu scopul de a obține rezultate consecvente cu un număr minim de animale și nu pot aduce viermi în lege grad minim de durere, suferință, spaimă sau răni de durată.

Parazitii intestinali apar in 80 la suta din cazuri

Animalele crescute se utilizează oricând este posibil. Animalele vagabonde din speciile domestice nu se folosesc în experimente.

  • LEGE din 19 martie din 19 martie privitoare la organizarea şi încurajarea agriculturii Textul actului publicat în M.
  • Tratament cu parazit pentru copii

O scutire generală făcută în condițiile din prezentului alineat nu se poate extinde la câini și pisici vagabonde. În special, aceste registre conțin numărul și speciile tuturor animalelor achiziționate, de la cine au fost achiziționate și data sosirii lor.

Ce poți face? Una din variante ar fi să-l iei cu tine, dar ce te faci atunci când trebuie să călătorești într-un alt stat membru al UE? Pentru situațiile de genul acesta există reguli clare atât la nivel european, cât și în fiecare stat în parte. Centrul European al Consumatorilor — ECC Romania îți arată care sunt regulile generale pe care trebuie să le respecți.

Astfel de registre se păstrează timp de minim trei ani și se prezintă autorității care le cere. Unitățile de utilizare sunt supuse unei inspecții periodice de către reprezentanții autorității.

Articolul 20 Atunci când unitățile de utilizare cresc animale nu pot aduce viermi în lege a le folosi în experiment în propriile lor clădiri, este necesară o singură înregistrare sau aprobare în sensul articolelor 15 și Cu toate acestea, unitățile trebuie să se conformeze dispozițiilor relevante ale prezentei directive privind unitățile de creștere și de utilizare.

Articolul 21 Animalele din speciile enumerate la anexa I care urmează să fie utilizate în experimente sunt animale de fermă, cu excepția cazului în care s-a obținut o scutire generală sau specială în conformitate cu dispozițiile stabilite de autoritate.

Navigare în articole

Articolul 22 1    Pentru a evita orice risc de dublare în cadrul experimentelor destinate să respecte dispozițiile legislațiilor naționale sau comunitare privind sănătatea și securitatea, statele membre recunosc, pe cât posibil, valabilitatea datelor generate de experimentele realizate pe teritoriul altui stat membru, cu excepția cazului în care sunt necesare testări suplimentare pentru protecția nu pot aduce viermi în lege publice și nu pot aduce viermi în lege securității.

Articolul 23 1    Comisia și statele membre încurajează cercetarea în scopul dezvoltării și validării tehnicilor alternative care ar putea asigura același nivel de informații ca cel obținut din experimentele efectuate pe animale, dar care utilizează animale mai puține sau proceduri mai puțin dureroase și întreprind orice alte acțiuni pe care le consideră necesare pentru a încuraja cercetarea în acest domeniu. Comisia și statele membre monitorizează tendințele din domeniul metodelor experimentale.

Articolul 24 Prezenta directivă nu limitează dreptul statelor membre de a aplica sau adopta măsuri mai stricte pentru nu pot aduce viermi în lege asigura protecția animalelor utilizate în scopuri experimentale sau pentru controlul și limitarea utilizării animalelor pentru experimente.

Centrul European al Consumatorilor din România

În special, statele membre pot condiționa experimentele sau programele de lucru notificate în conformitate cu dispozițiile articolului 12 alineatul 1 de obținerea unei autorizații prealabile. Articolul 25 1    Statele membre iau măsurile necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 24 ianuarie Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

nu pot aduce viermi în lege

Articolul 26 La intervale regulate care nu depășesc trei ani și pentru prima dată la cinci ani de la notificarea prezentei directive, statele membre informează Comisia cu privire la măsurile luate în acest domeniu și furnizează un rezumat adecvat al informațiilor colectate în conformitate cu dispozițiile articolului Comisia întocmește un raport destinat Consiliului și Parlamentului European.

Articolul 27 Prezenta directivă se adresează statelor membre. Adoptată la Bruxelles, 24 noiembrie Pentru Consiliu.