Toxine liste


Punerea în aplicare a dispozițiilor acestei rezoluții contribuie la punerea în aplicare a BTWC.

toxine liste

Obiectivul Uniunii este de a revizui funcționarea Toxine liste și a procesului în perioada dintre sesiunilede a promova acțiuni toxine liste și de a explora opțiuni pentru consolidarea BTWC. Toxine liste acest sens, Uniunea înaintează propuneri concrete toxine liste cea de a opta Conferință de revizuire din în vederea adoptării lor de către conferința respectivă.

toxine liste

Uniunea susține toxine liste special: a prelungirea mandatului ISU pentru încă cinci ani; b includerea unor activități suplimentare în mandatul ISU pentru a sprijini activitatea unui program de activitate revizuit și consolidat în toxine liste dintre sesiuni, astfel cum se propune toxine liste articolul 5; c elaborarea unui sistem mai eficace toxine liste examinare a evoluțiilor științifice și tehnologice și a impactului acestora asupra BTWC prin crearea, printre altele, în cadrul ISU a unei funcții consultative și de legătură permanente în domeniul științei și tehnologiei; d adoptarea unui plan de acțiune privind universalizarea, care ar urma să fie coordonat de ISU; e rolul ISU în sprijinirea punctelor naționale de contact ale statelor părți în compilarea și transmiterea de măsuri de consolidare a încrederii astfel cum se menționează la articolul 3; f o suplimentare adecvată a personalului actual al ISU pentru a îndeplini noile obiective și a desfășura activitățile menționate în prezentul articol.

Articolul 5 Pentru a sprijini revizuirea și consolidarea programului desfășurat în perioada dintre sesiuni, Uniunea, în special: a sprijină următoarele subiecte pentru un nou program desfășurat în perioada dintre sesiuni, fie ca subiecte pentru perioada dintre sesiuni, fie prin intermediul unor grupuri de lucru dedicate sau ambele: i punerea în aplicare și conformitatea la nivel național; ii noi lucrări în domeniul unor măsuri de consolidare a încrederii ulterioare celei de a opta Toxine liste de revizuire; iii asistența și cooperarea în temeiul articolului VII din BTWC; iv evoluțiile în domeniul științei și tehnologiei; v.

complex de viermi pentru paraziți