Vierme de limbă


vierme de limbă tratamentul medicamentos al viermilor la om

Lut însuflețit de raza vecinicei dumnezeiri, Aluat în care cerul cu pământu-i plămădit, Tainică verigă care leagă cele două firi: Vecinicia de-o clipire, infinitul de finit. Vierme tăvălit în tină, care muști din cer vierme de limbă dinții, Urieș semeț, pe care o suflare te doboară, Tu, a cărui mână scurmă măruntaiele științii Și a cărui cugetare ia nimicul drept comoară, În zadar te-ncerci a rupe pânza care te desparte De enigma nepătrunsă: Ce a fost?

ce viermi pot afla măcinarea dinților în paraziți pentru dormit

Cartea facerii e noapte, iară cealaltă carte Nu e scrisă, sau de-i scrisă, nu ți-e dat a o citi. Ai în față și la spate două semne de-ntrebare, Tu-ți trudești, sărmane, mintea ca să afli vrun răspuns; Rătăcind ca un nemernic pe a vremurilor mare, Cerci zădarnică cercare în noianul nepătruns.

vierme de limbă

Și când mintea vierme de limbă zdrobită de nebuna-i alergare Abia poate să mai iasă din a vremii adâncime, Și când vezi că ziditorul n-a lăsat un drum pe care Să se urce orbul vierme pân la sfânta-i înălțime, Vierme de limbă turbezi, nesocotite, și în oarba vierme de limbă mânie Strigi: O, nu! Creatorul e natura Ea e singură putere! Vreme, haos, ceruri, râdeți!

Microscopică furnică, Spânzurată de-o lunetă, vă pătrunde, vă strivește! Ea măsoară infinitul, întunericul despică Înaintea Creaturii, Creator, te umilește!

vierme de limbă