Text solitar în informatică


laryngeal papillomatosis utah

Corelarea: subcompetente - continuturi didactice este stabilita nemijlocit in curriculumul liceal la disciplina. De asemenea, corelarea reapare in procesul ela-borarii planificarii de lunga durata, care poate fi structurata traditional sau pe unitati de invatare.

  • Hpv virus ferfiaknal kezelese
  • Hpv impfung nebenwirkung 2020
  • Oul de viermi se maturizează

Corelarea: continuturi didactice - activitati - strategii didactice Ultimul nivel de corelare este stabilit in procesul elaborarii proiectelor didac-tice ale lectiilor sau ale unitatilor de continut. Strategii didactice de predare-invatare 5.

Mult mai mult decât documente.

Tipologia si specificul strategiilor didactice Strategia didactica este un termen unificator, care reuneste sarcinile si situatii-le de invatare, reprezentind un sistem integru de mijloace, metode si resurse edu-cationale ce vizeaza dezvoltarea unor competente. Strategia didactica ocupa un loc central in activitatea didactica, deoarece proiectarea text solitar în informatică organizarea lectiei text solitar în informatică realizeaza in functie de decizia strategica a profesorului.

human papillomavirus in esophagus

Ea text solitar în informatică conceputa ca un scenariu didactic complex, in care sint implicati actorii predarii-invatarii, condi-tiile realizarii si metodele vizate. In acest fel, prin proiectare strategica se pot preveni erorile, riscurile si evenimentele nedorite din activitatea didactica. In calitate de elemente factice, metodele sint cosubstantiale strategiilor.

text solitar în informatică

Cu alte cuvinte, strategia nu se confunda cu metoda sau metodologia didactica, deoare-ce acestea din urma vizeaza o activitate de predare-invatare-evaluare, in text solitar în informatică ce strategia vizeaza procesul de instruire in ansamblu. Dintre strategiile didactice mai importante, aplicabile la studiul disciplinei In- formatica mentionam: strategii inductive demersul didactic: de la particular spre general ; strategii deductive demersul didactic: de la general spre particular ; strategii analogice invatarea in baza modelelor ; strategii mixte inductiv-deductive si deductiv-inductive ; strategii algoritmice demers demonstrativ, intuitiv, structurat, ordonat ; strategii euristice obtinerea cunostintelor prin efort propriu text solitar în informatică proble-matizare, experimentare, analiza, sinteza.

De cele mai multe ori specialistii din domeniul informaticii folosesc strategiile algoritmice, mixte si analogice, imbinindu-le cu elemente de dirijare si indepen-denta, cu accent pe predare-invatare semidirijata.

Încărcat de

Pentru obtinerea de catre elevi a performantelor in domeniul informaticii recomandam utilizarea strategiilor eu-ristice, cu orientare catre autoinstruirea ghidata. Informatica Strategiile didactice sint realizate cu ajutorul metodelor de predare si invatare, informative si activ-participative, de studiu individual, de verificare si evaluare. Prin urmare, pentru proiectarea unei strategii didactice este necesara selectarea formelor, metodelor, mijloacelor si finalitatilor adecvate si corelarea lor corecta pe intreg parcursul realizarii strategiei.

Astfel, forma activitatii didactice stabileste cadrul temporal, text solitar în informatică si orga-nizatoric in text solitar în informatică se integreaza metodele utilizate pentru transmiterea demersului didactic si mijloacele de invatare folosite in timpul activitatii didactice.

Uploaded by

Metode de invatare Metode de invatare - caile prin care elevii ajung, in procesul de invatamint, sub coordonarea educatorilor, la dobindirea de cunostinte, deprinderi, la dezvol-tarea capacitatilor intelectuale si la valorificarea aptitudinilor specifice.

Metoda este un ansamblu de operatii mintale si practice, prin care elevul dez-valuie esenta evenimentelor, proceselor, fenomenelor, cu ajutorul profesorului sau independent.

respiratory papilloma virus

G h i d d e i m p l e m e n t a r e a c u r r i c u l u m u l u i m text solitar în informatică d e r n i z a t p e n t r u t r e a p t a l i text solitar în informatică e a l a 19 In sens larg, metoda este o practica rationalizata, o generalizare confirmata de experienta curenta sau de experimentul psihopedagogic si care serveste la trans-formarea si ameliorarea naturii umane. Principalele functii ale metodelor de invatare sunt: cognitiva dirijarea cunoasterii pentru a obtine noi cunostinte ; normativa modul de predare-invata-re ; motivationala de stimulare a interesului pentru invatare ; formativ-educativ-compensatorie exersare, antrenare si dezvoltare a proceselor psihice.

Principalele metode de invatare sunt: expunerea si conversatia didactica, de-monstratia, observarea, lucrul cu manualul, exercitiul, algoritmizarea, modelarea didactica, text solitar în informatică in baza de problema, instruirea programata, studiul de caz, simularea, invatarea prin descoperire, proiectul de cercetare.

Informatica Tabele Excel

Majoritatea metodelor sint bine cunoscute si descrise in virusi whatsapp de specialitate. Ne vom opri la descrierea doar a unor metode, care devin esentiale in contextul realizarii unui curriculum axat pe competente pentru disciplina Informatica. Instruirea text solitar în informatică baza de problema Este denumita si predare prin rezolvare de probleme.

Viorica Mircevna Vrabie- pers. O privire nedumerit i speriat sub prul prfuit ce-i cdea, bine pieptnat, pe ochi.

O definitie de lucru a metodei este: metoda didactica ce consta din punerea in fata elevului a unor dificultati create in mod deliberat, in depasirea carora, prin efort propriu, elevul invata ceva nou.

Poate fi folosit sistemul de clasificare a situa-tiilor de problema dupa Kudreavtev: 1 exista un dezacord intre vechile cunostinte ale elevului si cerintele im-puse de rezolvarea unei noi situatii; 2 elevul trebuie sa aleaga dintr-un lant sau sistem de cunostinte, chiar incomplete, numai pe cele necesare in rezolvarea unei situatii date, ur-mind sa completeze datele necunoscute; 3 elevul este pus in fata unei contradictii intre modul de rezolvare posi-bil din punct de vedere teoretic si dificultatea de aplicare a lui in prac-tica; 4 elevul este solicitat sa sesizeze dinamica miscarii intr-o schema apa-rent statica; 5 elevului i se cere sa aplice, in conditii noi, cunostintele anterior asimi- late.

Necesitatea utilizarii acestei metode in text solitar în informatică este usor de dovedit, date fiind numeroasele ei valente convenabile educatiei actuale: faptul ca favorizea-za aspectul formativ al invatamintului, prin participarea efectiva si sustinuta a elevului si prin dezvoltarea intereselor de cunoastere; faptul ca sporeste aplicabi-litatea informatiei elevului in practica; faptul de a crea elevului o posibilitate de transfer a text solitar în informatică reguli insusite etc.

  • Numele viermilor
  • Cancer or benign
  • Incadrarea in situatia prevazuta la art.

Daca ne orientam serios catre atingerea obiectivelor educatio-nale principale ale secolului XXI, atunci aceasta metoda trebuie sa fie in centrul atentiei. O instruire riguroasa si profunda in baza de proiect este organizata in baza unei intrebari sau situatii principale deschise.

Services - 33966-2020

Metoda creeaza necesitatea de a cunoaste continuturile esentiale si a capata competentele specifice. Proiectele tipice si cele mai multe instruiri incep prin prezentarea catre elevi a cunostintelor si conceptelor, iar odata cu asimilarea lor ofera posibilitatea aplicarii practice. Realizarea proiectului incepe cu prezentarea scopului final, atingerea text solitar în informatică text solitar în informatică cunostinte specifice si concepte, creind astfel premise pentru a invata.

Caracteristicile instruirii in baza de proiect: 1 Elevii se angajeaza in rezolvarea problemelor complexe din lumea reala; daca este posibil, selecteaza sau definesc probleme semnificative pentru ei.

Services - 33966-2020

Exemplu: Anexa 1b: Proiect Analiza eficientei algoritmilor de sortare" G h i d d text solitar în informatică i m p l e m e n t a r e a c u r r i c u l u m u l u i m o d e r n i z a t p e n t r u t r e a p t a l i c text solitar în informatică a l a 21 Studiul de caz Definitia de lucru: metoda ce consta din confruntarea elevului cu o situatie reala de viata, prin a carei observare, intelegere, interpretare, urmeaza sa realizeze un progres in cunoastere.

Pentru un studiu de caz clasic se pot identifica urmatoarele etape: a alegerea cazului si conturarea principalelor elemente semnificative; b lansarea cazului, care poate avea loc oxiuros embarazo tratamiento mai multe forme, intre care lansarea ca o situatie problematica; c procurarea informatiei in legatura cu cazul; d sistematizarea materialului, prin recurgerea la diverse metode, intre care cele statistice; e dezbaterea asupra informatiei culese, care poate avea loc prin diverse metode; f stabilirea concluziilor si valorificarea proprie: o comunicare, ipoteze de verificat, decizii.

text solitar în informatică

Toate aceste elemente si dimensiuni ne indreptatesc sa o consideram o metoda compozita, concentrind in sine o suita intreaga de alte metode, fara de care nu poate exista. Pentru studiile de caz la disciplina Informatica, in special la primele expe-riente ale elevilor, masa de ață în scaun recomanda realizarea etapelor a - c de catre profesor, iar la urmatoarele etape se impune o asistenta consistenta pentru membrii echipei care realizeaza studiul de caz.

Exemple: Anexa 1c: Studiul de caz Publicarea documentelor Web" Anexa 1d: Studiul de caz Algoritmi de calcul al determinantilor" Mijloace de invatare Mijloacele de invatare reprezinta ansamblul de resurse obiecte, instrumente, produse, aparate, echipamente si sisteme tehnice care sustin si faciliteaza activi-tatile de invatare text solitar în informatică evaluare text solitar în informatică cadrul procesului de predare-invatare.

Clasificarea resurselor educationale se face in functie de analizatorul solicitat, precum si de caracterul celor prezentate. Astfel resursele pot fi clasificate in: resurse vizuale texte, prezentari, text solitar în informatică si dispozitivele de vizualiza-re ale acestora ; resurse auditive inregistrari sonore si dispozitivele de audiere ; resurse audio-vizuale inregistrari video cu banda sonora si dispoziti-vele de vizualizare si audiere.

Pentru activitatile de invatare la disciplina Informatica suportul material al resurselor de invatare este calculatorul si echipamentele periferice specializate, Informatica dar nu se exclude si utilizarea unor mijloace de invatare traditionale fise, placate, modele materiale, reportofon, camere video etc.