Nemathelminthes filo de clasă. Ce e aia filologie, ce sunt profilele reale și cum să-mi aleg profilul pentru liceu?


este posibilă îndepărtarea papilomului din sec

Profilul Umanist. Specializarea Filologie Specific: orientarea prioritară a educaţiei spre dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă în limba română şi în două limbi de circulaţie internaţională; un accent special pe achiziţii culturale cât mai vaste, prin studiul literaturii române şi universale, al momentelor reprezentative din istoria culturii şi a civilizaţiei; formarea deprinderii de abordare inter- pluri-, transdisciplinară a faptelor lingvistice, literare, culturale; stimularea creativităţii, a gândirii critice, a spiritului reflexiv.

Discipline de studiu: Disciplinele prioritare la această specializare aparţin ariei curriculare Limbă nemathelminthes filo de clasă comunicare: limba şi literatura română, literatura universală, limba latină şi două limbi moderne engleză, franceză, germană.

what does helminth mean hpv virus uk

Disciplinele înrudite specializării aparţin ariilor curriculare Om şi societate  istorie, geografie, religie, logică și argumentare — clasa a IX-a; psihologie — clasa a X-a; economie, sociologie — clasa a XI-a; filosofie — clasa a XII-a şi Arte educaţie muzicală şi educaţie plastică. Disciplinele specifice profilului real, care aparţin ariei curriculare Nemathelminthes filo de clasă şi ştiinţe ale naturii matematica, chimia, biologia, fizica se studiază autonom doar în clasele a IX-a și a X-a.

nemathelminthes filo de clasă

Din clasa a XI-a, acestea se vor grupa într-o singură disciplină numită Știinte. Discipline comune celor două profiluri: educaţie fizică şi sport, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor TICeducaţie antreprenorială, consiliere şi orientare.

cancer colon treatment

Ponderea disciplinelor de studiu în programul şcolar În clasele a IX-a şi a X-a se alocă 19 ore disciplinelor specifice profilului umanist 4 ore de limba şi literatura română, o oră de limba latină, 5 ore de limbi străine moderne, două ore de istorie, două ore de geografie, două ore pentru o disciplină socio-umană, o oră de religie sau de istoria religiilor, două ore de arte — muzică, desen şi 8 ore disciplinelor specifice profilului real două ore de matematică, două ore de fizică, o oră de chimie, o oră de biologie, două ore de TIC.

În clasele a XI-a şi a XII-a ponderea disciplinelor nemathelminthes filo de clasă profilului umanist creşte prin numărul mare de ore din Curriculum la decizia şcolii opţionale, aprofundări, extindericeea ce asigură o foarte bună flexibilitate activităţilor didactice desfăşurate la această specializare.